• Taxatie binnen een week
  • NWWI gevalideerd taxatierapport
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Marktkennis in groot werkgebied

Disclaimer

Disclaimer

De website www.houseforsale.nl (Kamer van Koophandel 24385361), hierna te noemen houseforsale.nl, verleent je hierbij toegang tot houseforsale.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door houseforsale.nl en derden zijn aangeleverd. houseforsale.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op houseforsale.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van houseforsale.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op houseforsale.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van houseforsale.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op houseforsale.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij houseforsale.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van houseforsale.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  • Taxatie binnen een week
  • NWWI gevalideerd taxatierapport
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Marktkennis in groot werkgebied