• Taxatie binnen een week
  • NWWI gevalideerd taxatierapport
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Marktkennis in groot werkgebied

Homepage

Snel een taxatie
nodig?

House for sale
makelaars & taxateurs

Met meer dan 25 jaar ervaring in de makelaardij op het gebied van woningtaxaties kunnen wij ons met recht de specialist noemen in woningtaxaties. Met vestigingen in Rotterdam en Vlaardingen hebben wij ervaring in het taxeren van woningen in geheel Rotterdam en omliggende plaatsen.

Doordat wij enkel taxeren en de beschikking hebben over twee taxateurs kunnen wij altijd op korte termijn taxeren en snel een taxatierapport voor jou verzorgen.

NWWI-Taxatie

Door alle geldverstrekkers geaccepteerde NWWI taxatierapporten

Snelle taxatie

Binnen 1 week geregeld

Werkgebied

Regio Rijnmond

Waarom heb je een taxatierapport nodig?

Er zijn meerdere goede redenen waarvoor je een taxatie nodig hebt. De meest voorkomende reden is als je een huis koopt of als je gaat verbouwen. Dan wil de hypotheekverstrekker weten wat de woning waard is. Daarom stellen zij een gevalideerd (NWWI) taxatie verplicht.

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object.

Een taxatierapport geeft belangrijke gegevens van uw eigen huis of het huis dat u heeft gekocht. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist

Als je een woning hebt gekocht dan heb je voor de hypothecaire financiering hiervan een taxatierapport nodig. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object.

Wil je verbeteringen aan de woning uitvoeren, zoals het uitbouwen van de woonkamer, nieuwe keuken of badkamer? Deze verbouwingskosten kan je zelf betalen of meefinancieren in je hypotheek. Door middel van een verbouwingsspecificatie dat een realistische inschatting is van de kosten kan er een marktwaarde na deze verbouwing worden opgenomen in het taxatierapport. Op basis van deze gegevens kan de financiering worden aangevraagd en kan het begrote bedrag worden achtergehouden in een bouwdepot.

Wil je een bestaande hypotheek oversluiten dan zal een geldverstrekker vragen om de actuele marktwaarde van de woning. Op basis van hoeveel de woning waard is zal de hypotheek gebaseerd worden.

Wanneer je een beleggingspand wilt financieren vraagt de geldverstrekker om een ‘marktwaarde in verhuurde staat’. De marktwaarde zal berekend moeten worden aan de hand van de inkomsten (huur), uitgaven (lasten en beheer), rendement en correcties (overdrachtskosten, belasting en onderhoud).

Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gekocht of in eigen beheer een nieuwbouwwoning gaat bouwen dan kunnen geldverstrekkers vragen om een taxatierapport. Aan de hand van de marktwaarde na realisering van de woning zal de hypotheek gebaseerd worden.

Wanneer bij echtscheiding de woning wordt verkocht of door één van beiden wordt overgenomen, is het aan te raden een taxatie uit te laten voeren door een onafhankelijke taxateur. Op basis hiervan kan er een eerlijke verdeling plaatsvinden.

Loan to Value (LTV) is de verhouding tussen de hoogte van je hypotheek en je woningwaarde
Dit noemen we ook wel de woningwaardeverhouding. Het laat zien hoe hoog je hypotheek is ten opzichte van de waarde van je woning. Hoe lager de hypotheek ten opzichte van de waarde van je woning hoe minder risico de geldverstrekker loopt. Veelal is het dan mogelijk om bij je geldverstrekker rentekorting te krijgen.

Een taxatie van de nalatenschap is voor twee redenen belangrijk. Allereerst is het een goede manier om bezittingen eerlijk te verdelen, waaronder de woning.

Daarnaast kan een taxatie nodig zijn om de aangifte voor het successierecht te doen. Over de erfenis moet erfbelasting worden betaald, zodat de waarde van de totale erfenis moet worden vastgesteld. Een taxatie geeft jou inzicht in deze waarde.

Taxatierapport binnen een week geregeld

Hypotheekdossier bijna compleet en wil je binnen een week het taxatierapport! Vanaf het moment van de aanvraag kunnen wij garanderen dat het gevalideerde taxatierapport een week later gereed is. Vraag naar onze voorwaarden, zodat wij ook voor jou snel het taxatierapport verzorgen.


  • Taxatie binnen een week
  • NWWI gevalideerd taxatierapport
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Marktkennis in groot werkgebied